Vrijwilligerswerk doen

Vrijwilligerswerk wordt niet betaald, maar geeft veel voldoening. U doet nieuwe ervaring op en leert nieuwe mensen kennen.

Soms krijgt u een vrijwilligersvergoeding. Ook worden soms kosten vergoed zoals reiskosten.

Kijk op de website van het Vrijwilligersinformatiepunt voor meer informatie en vacatures.

Woont u in Woensdrecht? Dan kunt u ook kijken op de website van het BWI.

Op de website van de GGD vindt u online cursussen voor vrijwiligers.

Algemeen - GGD West-Brabant cursussen en e-learnings

Bergen op Zoom - Vrijwilligersinformatiepunt

Spreekuren: dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur donderdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur

Bezoekadres
Jacob Obrechtslaan 5
4611 AP Bergen op Zoom

Steenbergen - Vrijwilligersinformatiepunt

Spreekuur op vrijdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur

Bezoekadres
Fabrieksdijk 6
4661 BR Steenbergen

Woensdrecht - BWI vacatures vrijwilligerswerk

Bezoekadres
Kromstraat 4
4631 KH Hoogerheide

Telefoonnummer
0164 67 20 49


Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. De organisatie waar u vrijwilligerswerk gaat doen kan erom vragen. Met de VOG laat u zien dat uw gedrag in het verleden geen probleem is voor het vrijwilligerswerk.

Voor vrijwilligers is de VOG soms gratis. Kijk voor informatie op de website van Justis.

Vraag aan de organisatie waar u werkt of zij de aanvraag online voor u kunnen klaarzetten. Kan de organisatie dit niet? Vul dan het aanvraagformulier in.

Meer informatie over de VOG vindt u op de website van uw gemeente.

Bergen op Zoom (gemeente) - Verklaring Omtrent het gedrag (VOG)

Steenbergen (gemeente) - Verklaring Omtrent het gedrag (VOG)

Woensdrecht (gemeente) - Verklaring Omtrent het gedrag (VOG)

Justis - aanvraagformulier VOG

Justis - VOG


Via de gemeente is vrijwilligerswerk verzekerd. Meer informatie leest u op de websites van de gemeenten.

Bergen op Zoom (gemeente) - vrijwilligersverzekering

Steenbergen (gemeente) - vrijwilligersverzekering

Woensdrecht (gemeente) - vrijwilligersverzekering


Als u een vergoeding voor uw vrijwilligerswerk krijgt, moet u dat opgeven bij de Belastingdienst. Of u belasting moet betalen, hangt af van de hoogte van de vergoeding. Kijk op de website van de Belastingdienst voor de regels.

Heeft u een uitkering en wilt u vrijwilligerswerk doen? Vraag dan eerst toestemming aan uw contactpersoon bij de gemeente of het UWV. Het vrijwilligerswerk mag er niet voor zorgen dat u niet meer beschikbaar bent voor een betaalde baan.

Ook een vergoeding moet u melden bij uw contactpersoon bij de gemeente of bij het UWV. De vergoeding kan gevolgen hebben voor uw uitkering. Lees meer op de website van UWV.

Lees meer over vergoedingen voor vrijwilligerswerk op Vrijwilligerswerk.nl.

U geeft veranderingen door aan de gemeente via ISD Brabantse Wal. Hier kunt u ook toestemming vragen. Lees meer informatie op de website.

Algemeen - ISD Brabantse Wal wijzigingen doorgeven

Telefoonnummer
14 01 64

Belastingdienst - vrijwilligerswerk

UWV - vrijwilligerswerk met een uitkering

Vrijwilligerswerk.nl - vergoedingen voor vrijwilligers


Misschien bent u niet tevreden over hoe u wordt geholpen. Of een product doet het niet goed. Dan kunt u een klacht indienen.

  • Ga eerst in gesprek met de organisatie waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
  • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in. Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat voor u het beste is.

Kijk ook op de website van de Nationale Ombudsman voor meer informatie.

Voor cliëntondersteuning bij u in de buurt neemt u contact op met WijZijn Bergen op Zoom, WijZijn Steenbergen, Cliëntonderstuening Woensdrecht, Zorgbelang Brabant, Vraagwijzer Steenbergen of MEE West-Brabant.

Algemeen - MEE West-Brabant locatie Breda

Cliëntondersteuning

Bezoekadres
Stadionstraat 28
4815 NG Breda

Telefoonnummer
076 522 30 90

Algemeen - MEE West-Brabant locatie Hoogerheide

Cliëntondersteuning

Bezoekadres
Huijbergseweg 3
4631 GC Hoogerheide

Telefoonnummer
076 522 30 90

Algemeen - Zorgbelang Brabant

Bergen op Zoom - WijZijn cliëntondersteuning

Telefoonnummer
0164 23 70 56

Steenbergen - Vraagwijzer cliëntondersteuning

Steenbergen - WijZijn cliëntondersteuning

Telefoonnummer
0167 75 08 50

Woensdrecht - cliëntondersteuning

Nationale Ombudsman

Postadres
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Telefoonnummer
0800 33 55 555