Inburgering

Om in te burgeren zijn 3 dingen belangrijk:

  • dat u Nederlands leert
  • dat u weet hoe Nederlanders wonen en werken
  • dat u de Nederlandse samenleving kent en respecteert

Om dit te testen, moet u een inburgeringsexamen doen. Ook moet u een participatieverklaring tekenen. Dat doet u bij de gemeente.

Bereid u goed voor op het examen en volg een inburgeringscursus. U kunt hiervoor geld lenen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de organisatie die de inburgering regelt.

Lees meer over het inburgeringsexamen op de website Inburgeren.

Kijk ook op de websites van de gemeentes Steenbergen en Woensdrecht. Of neem contact op met Vluchtelingenwerk of TaalSteenbergen.

Bergen op Zoom - VluchtelingenWerk

Vrijwilligers en professionele beroepskrachten van VluchtelingenWerk begeleiden statushouders in Bergen op Zoom. Zij begeleiden hen bij hun asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk. Daarnaast geven ze voorlichting en gastlessen over vluchtelingen.

Bezoekadres
Burgemeester van Hasseltstraat 68
4611 BH Bergen op Zoom

Telefoonnummer
0164 65 70 75

Steenbergen - TaalSteenbergen

TaalSteenbergen is een plek waar inwoners en aanbieders elkaar kunnen vinden in de aanpak van laaggeletterdheid van 0-100+. Het verkleinen van taalachterstanden en het vergroten van leesplezier staan daarbij centraal. We versterken de basisvaardigheden van de inwoners om hun maatschappelijke participatie te vergoten en zo te kunnen deelnemen aan de samenleving op een manier die goed bij hen past.

Bezoekadres
Kromme Elleboog 9
4651 BG Steenbergen

Steenbergen - Vluchtelingenwerk

Vrijwilligers en professionele beroepskrachten van VluchtelingenWerk begeleiden statushouders in Steenbergen. Zij begeleiden hen bij hun asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk. Daarnaast geven ze voorlichting en gastlessen over vluchtelingen.

Bezoekadres
Kromme Elleboog 9
4651 BG Steenbergen

Telefoonnummer
0167 56 34 19

Steenbergen (gemeente) - inburgeren

Bezoekadres
Buiten de Veste 1
4652 GA Steenbergen

Telefoonnummer
14 01 67

Woensdrecht - Vluchtelingenwerk

Woensdrecht (gemeente) - inburgeren

Bezoekadres
Huijbergseweg 3
4631 GC Hoogerheide

Telefoonnummer
14 01 64

Inburgeren


Een taalcoach helpt u oefenen met de Nederlandse taal.

Deze vindt u bij het Taalhuis van de Bibliotheek, Humanitas, WijZijn Traverse, TaalSteenbergen en het To-Taalhuis van BWI Woensdrecht.

Vrouwen kunnen ook terecht bij Vrouwen Integratie Vandaag.

Algemeen - Bibliotheek West Brabant Taalhuis

Ondersteuning bij taal (oefenen met lezen en schrijven) en digitaal (computergebruik en Digi-D). Inloopspreekuur Taalhuis: dinsdagavond van 19.00 - 20.30 uur. Inloopspreekuur Taalhuis: woensdagochtend van 10.00 - 12.00 uur. Wilt u naar een van de spreekuren komen? Mail dan even naar taalhuis@bibliotheekwb.nl. U mag ook zonder afspraak binnenlopen. Let dan wel op de coronamaatregelen die aangegeven zijn in de bibliotheek. Kom het liefste alleen of met maximaal 1 andere persoon.

Bezoekadres
Kortemeestraat 17
4611 TK Bergen op Zoom

Telefoonnummer
06 23 22 51 90

Algemeen - Humanitas West-Brabant West

Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw.

Bezoekadres
Badhuisstraat 18
4703 BH Roosendaal

E-mailadres
wbw@humanitas.nl

Telefoonnummer
0165 59 99 36

Algemeen - WijZijn Traverse Groep

Welzijnsorganisatie

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611AP Bergen op Zoom

Telefoonnummer
0164 23 70 56

Bergen op Zoom - Vrouwen Integratie Vandaag

Activiteiten taal voor vrouwen

Bezoekadres
Zonneplein 33
4624BA Bergen op Zoom

Website
www.vivboz.nl

E-mailadres
v.i.v@home.nl

Telefoonnummer
0164 24 76 98

Steenbergen - TaalSteenbergen

TaalSteenbergen is een plek waar inwoners en aanbieders elkaar kunnen vinden in de aanpak van laaggeletterdheid van 0-100+. Het verkleinen van taalachterstanden en het vergroten van leesplezier staan daarbij centraal. We versterken de basisvaardigheden van de inwoners om hun maatschappelijke participatie te vergoten en zo te kunnen deelnemen aan de samenleving op een manier die goed bij hen past.

Bezoekadres
Kromme Elleboog 9
4651 BG Steenbergen

Steenbergen - Vraagwijzer

Inloopspreekuur Vraagwijzer Steenbergen Maandag tot en met donderdag van 9.00 uur - 12.00 uur en donderdagmiddag van 13.30 - 16.30 uur. Inloopspreekuur maatschappelijk werk WijZijn Steenbergen Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 - 10.00 uur. Inloopspreekuur ISD Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 - 12.00 uur. Inloopspreekuur Digipunt Dinsdagmiddag van 13.00 - 15.00 uur en woensdagochtend van 9.00 - 11.00 uur. Inloopspreekuur woningcoörperatie Stadlander Donderdagmiddag van 13:00 - 14.00 uur. Inloopspreekuur Vrijwilligers Informatie Punt Vrijdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur.

Bezoekadres
Fabrieksdijk 6
4651 BR Steenbergen

Telefoonnummer
0167 54 11 31

Woensdrecht - BWI To-Taalhuis

Breed aanbod van Taal en digitaal leren.

Bezoekadres
Huijbergseweg 3
4631 GC Hoogerheide

Telefoonnummer
0164 67 20 49

Het begint met taal - Taalcoach


Misschien kunt u uw diploma laten erkennen. Dan vindt u makkelijker werk of een vervolgopleiding. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Rijksoverheid - Buitenlands diploma erkennen


Als vluchteling mag u een opleiding volgen. Dan is het makkelijker om een baan te vinden.

  • Het UAF helpt vluchtelingen bij werk en studie.
  • Op de website Werkwijzer Vluchtelingen staat informatie over de regels.

Heeft u hulp nodig? Neem contact op met Vluchtelingenwerk. Woont u in Woensdrecht? Dan kunt u ook terecht bij het Steunpunt Statushouders van BWI.

Bergen op Zoom - VluchtelingenWerk

Vrijwilligers en professionele beroepskrachten van VluchtelingenWerk begeleiden statushouders in Bergen op Zoom. Zij begeleiden hen bij hun asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk. Daarnaast geven ze voorlichting en gastlessen over vluchtelingen.

Bezoekadres
Burgemeester van Hasseltstraat 68
4611 BH Bergen op Zoom

Telefoonnummer
0164 65 70 75

Steenbergen - Vluchtelingenwerk

Vrijwilligers en professionele beroepskrachten van VluchtelingenWerk begeleiden statushouders in Steenbergen. Zij begeleiden hen bij hun asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk. Daarnaast geven ze voorlichting en gastlessen over vluchtelingen.

Bezoekadres
Kromme Elleboog 9
4651 BG Steenbergen

Telefoonnummer
0167 56 34 19

Woensdrecht - BWI Steunpunt Statushouders

De vrijwilligers en professionele beroepskrachten van Steunpunt Statushouders begeleiden vluchtelingen in Woensdrecht. Zij begeleiden hen bij hun asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk.

Bezoekadres
Huijbergseweg 3
4631 GC Hoogerheide

Telefoonnummer
0164 67 20 49

UAF

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Website
www.uaf.nl

E-mailadres
info@uaf.nl

Telefoonnummer
030 252 08 35

Werkwijzer Vluchtelingen


Misschien bent u niet tevreden over hoe u wordt geholpen. Of een product doet het niet goed. Dan kunt u een klacht indienen.

  • Ga eerst in gesprek met de organisatie waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
  • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in. Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat voor u het beste is.

Kijk ook op de website van de Nationale Ombudsman voor meer informatie.

Voor cliëntondersteuning bij u in de buurt neemt u contact op met WijZijn Bergen op Zoom, WijZijn Steenbergen, Cliëntonderstuening Woensdrecht, Zorgbelang Brabant, Vraagwijzer Steenbergen of MEE West-Brabant.

Algemeen - MEE West-Brabant locatie Breda

Cliëntondersteuning

Bezoekadres
Stadionstraat 28
4815 NG Breda

Telefoonnummer
076 522 30 90

Algemeen - MEE West-Brabant locatie Hoogerheide

Cliëntondersteuning

Bezoekadres
Huijbergseweg 3
4631 GC Hoogerheide

Telefoonnummer
076 522 30 90

Algemeen - Zorgbelang Brabant

Bergen op Zoom - WijZijn cliëntondersteuning

Telefoonnummer
0164 29 94 91

Steenbergen - Vraagwijzer cliëntondersteuning

Steenbergen - WijZijn cliëntondersteuning

Telefoonnummer
0167 75 08 50

Woensdrecht - cliëntondersteuning

Nationale Ombudsman

Postadres
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Telefoonnummer
0800 33 55 555