Hulp bij onderwijs

Met hulpmiddelen en aanpassingen is veel mogelijk voor mensen met een psychische of fysieke beperking. Vraag naar de mogelijkheden bij de opleiding die u wilt gaan doen. Kijk ook op de websites Regelhulp.nl en Expertisecentrum inclusief onderwijs.

Misschien krijgt u extra studiefinanciering. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie. Ook is het soms mogelijk om een individuele studietoeslag aan te vragen bij de gemeente.

De medewerkers van WijZijn kijken samen met u naar de mogelijkheden. Woont u in Woensdrecht? Dan kunt u bij de gemeente terecht. Kijk voor meer informatie op de websites of bel.

Algemeen - ISD Brabantse Wal individuele studietoeslag

Telefoonnummer
14 01 64

Bergen op Zoom - WijZijn leven met een beperking

Bezoekadres
Jacob Obrechtslaan 5
4611 AP Bergen op Zoom

Telefoonnummer
0164 23 70 56

Steenbergen - WijZijn leven met een beperking

Bezoekadres
Fabrieksdijk 6
4651 BR Steenbergen

Telefoonnummer
0167 75 08 50

Woensdrecht (gemeente) - hulpvraag sociaal domein

Bezoekadres
Kromstraat 4
4631 KH Hoogerheide

Postadres
Postbus 24
4630 AA Hoogerheide

E-mailadres
zorg@woensdrecht.nl

Telefoonnummer
14 01 64

Expertisecentrum inclusief onderwijs

Website
www.ecio.nl

Regelhulp - Studeren met een beperking

Rijksoverheid - handicap en studiefinanciering


Als u jonger bent dan 30 jaar kunt u bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) studiefinanciering aanvragen. Wie ouder is dan 30 jaar maar jonger dan 55 jaar, kan bij DUO een levenlanglerenkrediet aanvragen. Dit is een lening om uw opleiding mee te betalen.

Misschien kunt u een scholingsvoucher krijgen. Een scholingsvoucher is een bedrag dat u helpt een opleiding te volgen. Als u uitzendkracht bent, kunt u een scholingsvoucher aanvragen bij Doorzaam.

Heeft u een beperking? Dan krijgt u misschien van de gemeente een individuele studietoeslag om uw inkomsten aan te vullen.

Als u op het voortgezet onderwijs zit, kunt u misschien een tegemoetkoming voor scholieren krijgen. U moet dan tussen de 18 en 30 jaar zijn. Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van Rijksoverheid.

Kijk op de website van ISD Brabantse Wal voor meer informatie over de individuele studietoeslag.

Algemeen - ISD Brabantse Wal individuele studietoeslag

Telefoonnummer
14 01 64

Doorzaam scholingsvoucher

DUO

Website
www.duo.nl

Rijksoverheid - tegemoetkoming schoolkosten scholieren


Doe een beroepskeuzetest op de website Werk.nl. Kijk ook op de website Opleiding & Beroep.

Of op de website van het Leerwerkloket West-Brabant.

OnMyWay helpt jongeren een studie kiezen, terug naar school te gaan. Of te kiezen voor werken en leren. Neem contact op voor meer informatie.

Algemeen - Leerwerkloket West-Brabant

Locatie: werkplein Brabantse Wal

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom

Algemeen - OnMyWay

Website
www.omwwb.nl

Opleiding en Beroep

Werk.nl - test uzelf