Vermelding op deze website

Voorwaarden
Verzoeken tot vermelding worden alleen uitgevoerd als zij aan de voorwaarden voldoen van de websiteleverancier en die van haar opdrachtgevers.
- Uw organisatie moet gerelateerd te zijn aan het onderwerp van deze website.
- Alleen verzoeken van non-profit- en not-for-profitorganisaties die betrekking hebben op een onderwerp van deze website worden geaccepteerd. Uitzonderingen hierop zijn organisaties die door de opdrachtgever worden aangedragen.

Alle vermeldingen op de site zijn onder voorbehoud van taal- en schrijffouten. Voor de gevolgen van taal- en schrijffouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Websites die enkel en alleen uit advertenties/reclame bestaan worden niet geaccepteerd.
De websiteleverancier behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen verzoeken tot vermelding te weigeren.

Gegevensbeheer
Als u een verzoek tot vermelding plaatst, dan worden uw persoons-, bedrijfs- en contactgegevens geregistreerd. De websiteleverancier houdt zich aan deĀ Algemene verordening gegevensbescherming en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
De websiteleverancier respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Kosten
Aan een vermelding op deze website zijn geen kosten verbonden.

Aansprakelijkheid
Deze website bevat links naar websites van derden. De websiteleverancier draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en het gebruik van deze websites. Het beleid van de websiteleverancier met betrekking tot privacy en cookies is op deze andere websites niet van toepassing.